Cenníky

Testovanie softvéru (SW):

Služba Cena od (EUR/hod)

Automatizované testovanie, API testovanie, FE testy

(Python, JAVA, Selenium, SOAP UI, Postman)

30

Prípadne možná cena aj dohodou.

Nie sme platcami DPH.